Charlotte Bagger Brandt
Christel Braae
Peter Thagesen
Birgitte Vestermark
Marc Schade-Poulsen
Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen
Hanne Foighel
Søs Nissen
Michael Irving Jensen
Kerstin Ingrid Eksell
Lars Bo Kujahn
Dorte Dahlin
Jakob Skovgaard-Petersen
Khaled Ramadan
Helle Lykke Nielsen
Mehdi Mozaffari

Om Middleeastexperts

Printer-friendly version

 

Middleeastexperts er en database over dansk ekspertise inden for forskning, kultur, organisationer, medier og erhvervsliv i Mellemøsten og Nordafrika.  

Med det øgede fokus på Mellemøsten og Nordafrika i Danmark og med oprettelsen af Det Arabiske Initiativ i 2003 er efterspørgslen på kompetent og kvalificeret mellemøstekspertise stigende. Det gælder ikke mindst i medierne, men også i organisationer, institutioner og ministerier, der har brug for konsulenter og rådgivere til løsning af konkrete opgaver. Databasen Middleeastexperts har til formål at skabe overblik over denne ekspertise. 

Databasen er finansieret af Udenrigsministeriet og udviklet af KVINFO i samarbejde med MENA NGO Netværket. En Referencegruppe bestående af repræsentanter for organisationer og institutioner med viden om MENA-regionen har kvalitetssikret arbejdet med databasen, indtil den blev lanceret den 29. september 2011. Referencegruppen blev opløst efter lanceringen af databasen, hvorefter redaktionen fortsatte arbejdet med rekruttering af eksperter.
 
Rekruttering af eksperter sker ud fra en vurdering af den enkeltes faglige og vidensbaserede kompetencer om MENA-regionen inden for deres felt. Definitionen af ekspertise dækker et bredt spekter af viden, herunder civilsamfund, politiske og religiøse forhold, menneskerettigheder, sprog, kunst og kultur, erhvervsliv, køn og ligestilling. Kontakten til eksperterne foregår direkte mellem bruger og ekspert. Redaktionen har ikke ansvar for de aftaler, der indgås mellem ekspert og bruger.

Har du spørgsmål om Middleeastexperts? Kontakt redaktionen: middleeastexperts@kvinfo.dk