Charlotte Bagger Brandt
Christel Braae
Peter Thagesen
Birgitte Vestermark
Marc Schade-Poulsen
Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen
Hanne Foighel
Søs Nissen
Michael Irving Jensen
Kerstin Ingrid Eksell
Lars Bo Kujahn
Dorte Dahlin
Jakob Skovgaard-Petersen
Khaled Ramadan
Helle Lykke Nielsen
Mehdi Mozaffari

Vejledning til eksperter

Printer-friendly version

Som ekspert vil du arbejde med teksten i din egen profil i to situationer: Første gang du udfylder din profilskabelon med oplysninger ved optagelsen, og efterfølgende i forbindelse med opdatering af din profil. Se desuden Gode råd til udfyldelse af skrivefelter nederst.

Første gang du udfylder din profilskabelon ved optagelsen: 

 • Klik på Login for eksperter
 • Log ind med dit brugernavn og det tilsendte password
 • Klik på Se profil:Du kan nu se din profilskabelon med de oplysninger, redaktionen har lagt ind
 • Er du tilfreds med profilen? send en mail til middleeastexpert@kvinfo.dk med din godkendelse.
 • Vil du redigere og tilføje flere oplysninger? Klik på “Redigér”
 • Du kan nu vælge et nyt password
 • NB: Indsæt først foto, når du har udfyldt din profilskabelon! NB bemærk foto står pt dobbelt ved indsættelse, men rettes, når profilen publiceres af os
 • Sprog: skal være markeret Dansk
 • Standardtidszone: NB denne skal ikke udfyldes!
 • VIGTIGT: Klik på ”gem”  

 • Du kan nu redigere din profilskabelon: Klik på ”Profilskabelon”
 • Sprog: skal være markeret Dansk
 • Udfyld nu din profilskabelon med oplysninger ved at skrive i skrivefelterne (én oplysning i hver felt)
 • Opret nye skrivefelter ved at  klikke på ”Tilføj nyt skrivefelt”
 • Bemærk: Du skal ikke udfylde felterne Tags nederst i profilen. Det gør redaktionen!
 • Bemærk: Liste over tilladte HTML koder skal ikke benyttes ved udfyldelsen!
 • VIGTIGT: Når du har udfyldt din profilskabelon, skal du huske at klikke på ”Gem” nederst på siden
 • Send nu en mail til redaktionen, så læser vi korrektur og giver dig besked, når profilen er publiceret. 
 •  

Opdatering af din profil:

Klik på Login for eksperter

Log ind med dit brugernavn og password

 • Klik på ”Redigér”
 • Du skal nu opdatere din profil: Klik på ”Profilskabelon”
 • Sprog: skal være markeret Dansk
 • Opdater din profil ved at slette forældede oplysninger og tilføje nye i skrivefelterne (én oplysning i hver boks)
 • Opret nye skrivefelter ved at klikke på ”Tilføj skrivefelt”
 • Bemærk: Du skal ikke udfylde felterne Tags nederst i profilen. Det gør redaktionen!
 • Bemærk: Liste over tilladte HTML koder skal ikke benyttes ved opdateringen!
 • VIGTIGT: Når du har opdateret din profil, skal du huske at klikke på ”Gem” nederst på siden
 • Log ud ved at klikke på “Log out”
 • VIGTIGT: send gerne en mail til middleeastexpert@kvinfo.dk og giv os besked om, at du har opdateret din profil.

Gode råd til udfyldelse af skrivefelter:

Bemærk før du starter:
* Din profil skal give brugeren et hurtigt og præcist overblik over dine kompetencer og erfaringer. Du skal derfor ikke indsætte et fuldstændigt CV, men udvælge de informationer, der bedst repræsenterer dig. Det er også vigtigt, at informationerne er opdaterede og  nye.
* Alle felter skal starte med stort bogstav
* Skriv kun 1 oplysning i hvert skrivefelt - du kan altid tilføje nye skrivefelter ved at klikke på Tilføj nyt felt
* Du kan flytte rundt på skrivefelterne ved hjælp af drag-funktionen + ud for hvert felt.
* Husk at gemme dine indtastninger ved at klikke på Gem nederst i profilskabelonen, når du afslutter

 SKRIVEFELTER PUNKT FOR PUNKT:

 • Sprog: Vælg Dansk
 • Titel: Angiv din professionelle titel, f.eks. Lektor, ph.d., eller Direktør, eller Billedkunster. Max 3 titler.
 • Navn: Fulde navn, f.eks. Anne Margrethe Rasmussen
 • Navn Inverteret: Rasmussen Anne Margrethe
 • Født: Angiv kun fødselsår, f.eks. 1969

 • Arbejdssted: Skriv navnet på din arbejdsplads eller din privatadresse, hvis du f.eks. er freelance eller selvstændig.
 • Adresse: Skriv adressen på din arbejdsplads, f.eks: Christians Brygge 3, 1219 København V
 • Email og Ekstra email: Hvis du har mere end en email, f.eks. både en arbejdsmail og en privatmail, som må benyttes, kan du skrive dem her.
 • Kompetencer: Det er vigtigt, at du udfylder både feltet Faglig kompetence og Regional kompetence, så brugerne af databasen kan få et præcist indtryk af netop dine spidskompetencer. Skriv kort, gerne i stikordsform, og gerne meget specialiseret viden.
 • Faglig kompetence: Eks.:
 • Arabiske medier
  Islamisk lov
  Retssystemer
  Druserne
 • Regional kompetence: Angiv, hvilke lande i Mellemøsten og Nordafrika, du har ekspertviden om, herunder om du har boet  eller opholdt dig i de pågældende lande. Angiv også årstal, det seneste øverst. Eks.:
  Udsendt af Mellemfolkeligt Samvirke, Marokko, 2009-10
  Boet i Tunis, Tunesien, 1995-98
  Feltarbejde, Tunesien, 1994-95
 • Uddannelse og kurser: Indsæt dine uddannelser, evt. efteruddannelser og kurser her med angivelse af året for afslutning, det seneste øverst. Eks.:
  Kursus i tunesisk dialekt, Université de Tunis, Tunis, 2009
  Mag.scient. i antropologi, Københavns Universitet, 1995
  M.A., Middle East Area Studies, London University, 1991
 • Ansættelser og anden arbejdserfaring:  I øverste skrivefelt skal du skrive dit navn, titel og nuværende ansættelse eller arbejdsfelt med angivelse af startår. Tidligere ansættelser og andre typer af arbejdserfaring indsættes i skrivefelter herunder. Eks.:
  Anne Margrethe Rasmussen er leder af KVINFOs Mellemøstaktiviteter,  KVINFO, 2007-
  Arrangør af studierejser til Nordafrika, Foreningen International Kontakt, 1992-
  Dialogkoordinator, Images of The Middle East, Center for Kultur og Udvikling, CKU, 2005-07 
 • Bestyrelser, tillidsposter og netværk: Skriv her de faglige foreninger eller netværk, du er medlem af, samt dine evt. bestyrelses- og tillidsposter med angivelse af årstal. Eks.:
  Medlem af netværket GREGAM, 2010-
  Formand for bestyrelsen for International Kontakt, 1992-2006
 • Publikationer
 • Videnskabelige publikationer: Her skal du angive titler på et udvalg af dine videnskabelige publikationer, bøger og artikler, der omhandler MENA-regionen, de seneste øverst. Du kan evt. linke til din samlede publikationsliste ved at indsætte link direkte i et skrivefelt. Eks.:
  "Shari'a and the Constitutional Debate in Egypt",  I: Shari'a As Discourse. Legal Traditions and the Encounter with Europe. , red. af JS Nielsen & L Christoffersen, Ashgate, 2010
  Redigeret "The Global Mufti: The Phenomenon of Yusuf al-Qaradawi", sammen med Gräf, B., Columbia University Press, 2009
  Se publikationsliste: www.kvinfo.dk 
 • Udgivelser: Her skal du angive et udvalg af titler på bøger eller andre publikationer, du har udgivet, der omhandler MENA-regionen, de seneste øverst. Du kan evt. linke til din samlede publikationsliste ved at indsætte link direkte i et skrivefelt. Eks.:
  "Hjemme i Kairo", Gyldendal, 2009
  Se publikationsliste: www.kvinfo.dk
 • Kunstnerisk produktion: Her skal du angive et udvalg af udstillinger, forestillinger, produktioner og kunstprojekter, du har medvirket i. Det kan være billedkunst, musik, teater, video, foto eller andre kunstformer, du har arbejdet med på professionelt niveau. Eks.:
  "Nomad Academy Goes Public", Sharjah Art Museum, 2008
  Kurator, "Taking Place", samtidskunst fra Mellemøsten, Kunsthallen Charlottenborg, 2006
 • Sprog: Angiv dine sprogkundskaber. Benyt venligst de redaktionelle  niveaubeskrivelser, som fremgår af eksemplerne herunder.  
 • Dansk - Modersmål
 • Fransk - Forhandlingsniveau
 • Engelsk - Flydende mundtligt og skriftligt
 • Tysk - Flydende mundtligt
 • Arabisk - Konversationsniveau
 • Tunesisk dialekt - Nogen kendskab
 • Medieerfaring: Angiv, hvilke medier, du har erfaring med, ved at sætte kryds i et eller flere af felterne.