Charlotte Bagger Brandt
Christel Braae
Peter Thagesen
Birgitte Vestermark
Marc Schade-Poulsen
Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen
Hanne Foighel
Søs Nissen
Michael Irving Jensen
Kerstin Ingrid Eksell
Lars Bo Kujahn
Dorte Dahlin
Jakob Skovgaard-Petersen
Khaled Ramadan
Helle Lykke Nielsen
Mehdi Mozaffari

Birgitte Rahbek

Printer-friendly version

Personlige informationer

Titel: 
Kultursociolog, ph.d.; konfliktrådsmægler
Navn: 
Birgitte Rahbek

Kontaktinformationer

Arbejdssted: 
Rigspolitiet
Afdeling: 
Nordsjællands Politi,
Adresse: 
Svejgårdsvej 31, 2900 Hellerup
Telefon: 
+45 39 40 02 72
Mobil: 
+45 31 71 39 63

Kompetencer

Faglig kompetence: 
Mellemøsten, indvandrerundervisning
Arabiske kvinder
konfliktrådgivning og konfliktløsning og undervisning i samme
Regional kompetence: 
Boet og studeret i Beirut, Libanon
Rejst i mange arabiske lande, særligt i Libanon, Syrien og de palæstinensiske områder
Boet i Frankrig og USA

Uddannelse og kurser

Grundkursus i konfliktløsning, Center for Konfliktløsning, 2005
Uddannelse som psykoterapeut, Institut for Psykoterapi, København, 2003
Ph.d. om de sociokulturelle, pædagogiske og psykologiske aspekter ved indvandrerundervisning, DPU, 1987
Magister i Kultursociologi, Københavns Universitet, 1977
Studieophold på det Amerikanske Universitet i Beirut, Libanon, 1970-1971
Bifag i Fransk, Københavns Universitet, 1970
Uddannet som 3-sproglig korrespondent i engelsk, tysk og fransk, Århus Handelshøjskole, 1966

Ansættelser og anden arbejdserfaring

Birgitte Rahbek er mellemøstspecialist
Konfliktrådsmægler ved Rigspolitiet/Nordsjællands Politi, 2010-
Oversætter, foredragsholder
Ekstern lektor, Århus Universitet, Moesgaard, 2008-2009
Kursusunderviser for arabiske indvandrerkvinder i Udviklingspsykologi, Børneopdragelse og Konfliktløsning, 2007
Censor, Minoritetsstudier, Københavns Universitet, og Kultur og- Sprogmødestudier, Roskilde Universitet, 2000
Programmedarbejder beskæftiget med Kultur- og Samfundsforhold, P1, Danmarks Radio, 1984-2007
Forsker på Danmarks Lærerhøjskole, 1979-1983
Fuldmægtig i Danmarks Statistik, 1978
Underviser i Kultursociologi og Antropologi, Københavns Universitet, 1978
Sekretær, studentermedarbejder og forskningsassistent, Center for Udviklingsforskning og Socialforskningsinstituttet, 1972-1977

Bestyrelser, tillidsposter og netværk

DHIP, det danske hus i Palæstina

Produktion

Udgivelser: 

"Den Arabiske Verden – baggrund, mangfoldighed, perspektiv", sammen med Jørgen Bæk Simonsen, Gyldendal Uddannelse 2008

"Democratisation in the Middle East", Århus Universitetsforlag 2005

"En stat for enhver pris", Fremad, 2000

"Tro og skæbne i Jerusalem", virkeligheden bag Selma Lagerlöfs roman Jerusalem, sammen med Mogens Bähncke, Gyldendal, 1996

"Arabiske kvindekår", Akademisk forlag, 1982

"Henny Harald Hansen", Fremad, 1992

Skriver artikler om den arabiske verden i bl.a. Politiken, Information, Jyllandsposten og Kristeligt Dagblad

For flere bøger og artikler se: http://www.birgitterahbek.dk/

Kunstnerisk produktion: 

Produceret 20 udsendelser om islamiske dynastier til Davids Samling og D2R

Sprog

Dansk - Modersmål
Engelsk - Flydende mundtligt og skriftligt
Fransk - Flydende mundtligt
Tysk - Konversationsniveau
Arabisk - Noget kendskab

Presse og formidling

Artikler
Debatter
Foredrag
Interviews
Kronikker
Radio
TV