Charlotte Bagger Brandt
Christel Braae
Peter Thagesen
Birgitte Vestermark
Marc Schade-Poulsen
Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen
Hanne Foighel
Søs Nissen
Michael Irving Jensen
Kerstin Ingrid Eksell
Lars Bo Kujahn
Dorte Dahlin
Jakob Skovgaard-Petersen
Khaled Ramadan
Helle Lykke Nielsen
Mehdi Mozaffari

Danny Raymond

Printer-friendly version

Personlige informationer

Titel: 
Ekstern lektor, ph.d.
Navn: 
Danny Raymond
Født: 
1962

Kontaktinformationer

Arbejdssted: 
Roskilde Universitet
Afdeling: 
Institut for Kultur og Identitet
Adresse: 
Universitetsvej 1, 4000 Roskilde
Land: 
Danmark
Telefon: 
+45 46 74 26 55
Mobil: 
+45 23 37 47 38
Skype: 
Katzray1
E-mail: 
danny@ruc.dk

Kompetencer

Faglig kompetence: 
Israelsk udenrigs- og indrigspolitik
Israelsk/palæstinensisk konflikt
Bosættelsespolitik
Israelsk/jødisk identitet
Diaspora
Regional kompetence: 
Mellemøsten bosat i ialt 2 år
Israel bosat i 2 år, feltarbejde ialt 1 1/2 år
Vestbredden og Gaza feltarbejde 1 år
USA feltarbejde 1/2 år
England bosat 1 år, feltarbejde 1/2 år

Uddannelse og kurser

Ph.d., Roskilde Universitet og Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), 2011
Kandidat i Historie og Internationale Udviklingsstudier, Roskilde Universitet, 1996-97
Bachelor i Historie, Roskilde Universitet, 1993
Folkeskolelærer

Ansættelser og anden arbejdserfaring

Ekstern lektor, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet 2011-2013
Ekstern lektor, Humanistisk Bachlor Uddannelse, Roskilde Universitet 1996-2004
Ph.d og forskningskoordinator Dansk Institut for Internationale Studier 2004-2011
Højskolelærer, Krogerup Højskole 1997-2000
Konsulent, Økonomiministeriet 1996-1998

Bestyrelser, tillidsposter og netværk

Skole bestyrelsesmedlem
Medlem af den Jødiske Film Festival

Produktion

Videnskabelige publikationer: 

"Jewish diasporas and migrant settlers on the West Bank", 2011

Sprog

Dansk - Modersmål
Engelsk - Forhandlingsniveau
Svensk/Norsk - Konversationsniveau
Tysk - Konversationsniveau
Hebræisk -Nogen kendskab

Presse og formidling

Artikler
Debatter
Foredrag
Interviews
Kronikker
Radio
TV