Charlotte Bagger Brandt
Christel Braae
Peter Thagesen
Birgitte Vestermark
Marc Schade-Poulsen
Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen
Hanne Foighel
Søs Nissen
Michael Irving Jensen
Kerstin Ingrid Eksell
Lars Bo Kujahn
Dorte Dahlin
Jakob Skovgaard-Petersen
Khaled Ramadan
Helle Lykke Nielsen
Mehdi Mozaffari

Irmeli Perho

Printer-friendly version

Personlige informationer

Titel: 
Forsker, dr.fil.
Navn: 
Irmeli Perho
Født: 
1953

Kompetencer

Faglig kompetence: 
Arabisk sprog og litteratur
Regional kompetence: 
Feltarbejde i Syrien, 2009
Arbejde i Syrien, 2002-2005
Forskningsophold i Egypten 1989
Arabiske studier, Bourguiba Institute, Tunis, 1984
Arbejde i Libyen, 1980-1982
Arabiske studier, Mustansiriyya University, Baghdad, Irak, 1978-1979

Uddannelse og kurser

Dr.fil., Helsinki Universitet, 1995
Ph.d., Helsinki Universitet, 1994

Ansættelser og anden arbejdserfaring

Postdoc forsker, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet 2015
Lektor, Arabic and Islamic Studies, University of Helsinki, Finland, 2013-1014
Forsker, Orientalsk og Judaistisk Afdeling, Det Kongelige Bibliotek, København, 2011-2013
Docent, Arabic and Islamic Studies, University of Helsinki, Finland, 2010-
Adjunkt, Islam og Klassisk Arabisk, Det Teologiske Fakultet, Århus Universitet, 2006-2009
Seniorforsker, Orientalsk og Judaistisk Afdeling, Det Kongelige Bibliotek, København, 2001-2005
Direktør, Finlands Mellemøstinstitut, Damaskus, Syrien, 2002-2005
Underviser i Islamiske Studier, Department of Asian and African Languages and Cultures, University of Helsinki, 2000
Junior assistent i Arabisk, Department of Asian and African Languages and Cultures, University of Helsinki, 1995-2000
Forskningsophold i forbindelse med doktorafhandling, Northwestern University, Evanston, Illinois og the Regenstein Library, Chicago University, 1993
Forskningsophold i forbindelse med ph.d. afhandling, al-Azhar library, Cairo, og Dar al-kutub, Cairo, 1989

Bestyrelser, tillidsposter og netværk

Medlem af Finnish Oriental Society
Bestyrelsesmedlem, Nordic Society of Middle Eastern Studies, 1995-1998
Censorformand, Censorkorpset for Semitisk og Tyrkisk, Københavns Universitet og Aarhus Universitet

Produktion

Videnskabelige publikationer: 

"Magic in the hadiths", Orientalia Suecana, vol. LXI (Supplement), 2012, 183-193.

"Climbing the ladder: social mobility in the Mamluk period", I: Mamluk Studies Review, vol. XV, no. 1, 2011

"Muslim, Jewish or Christian: An Anonymous Arabic Manuscript on the Beneficial Uses of David’s Psalms", I: Numen, red. af Anders Klostergaard Petersen og Jesper Sørensen, (forthcoming 2011)

"Folk medicine", I: Medieval Islamic Civilization, An Encyclopedia. Edited by J. W. Meri & J. L. Bacharach, Routledge, New York, 2006

"Medicine and the Qur’an", I: Encyclopaedia of the Qur’an, vol. III J-O. General Editor Jane D. McAuliffe. Leiden: Brill, 2003

"Al-Maqrizi and Ibn Taghribirdi as historians of contemporary events", I: The Historiography of Islamic Egypt, c. 950-1800, red. af Hugh Kennedy, Brill, Leiden, 2001

"Ibn Taghribirdi's portrayal of the first Mamluk rulers", Ulrich Haarmann Memorial Lecture Series, Vol 6, 2013

Udgivelser: 

Catalogue of Arabic Manuscripts: Codices Arabici and Codices Arabici Additementa, 2008

Catalogue of Arabic Manuscripts: Codices Arabici Arthur Christenseniani, 2007

The Prophet’s medicine—a creation of the Muslim traditionalist scholars, Studia Orientalia, vol. 74, Helsinki, 1995

Catologue of Persian Manuscripts, Books 1-2, 2014

Sprog

Finsk - Modersmål
Engelsk - Forhandlingsniveau
Arabisk - Forhandlingsniveau

Presse og formidling

Foredrag
Interviews
Klummer
Radio
TV