Charlotte Bagger Brandt
Christel Braae
Peter Thagesen
Birgitte Vestermark
Marc Schade-Poulsen
Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen
Hanne Foighel
Søs Nissen
Michael Irving Jensen
Kerstin Ingrid Eksell
Lars Bo Kujahn
Dorte Dahlin
Jakob Skovgaard-Petersen
Khaled Ramadan
Helle Lykke Nielsen
Mehdi Mozaffari

Janne Bjerre Christensen

Printer-friendly version

Personlige informationer

Titel: 
Antropolog, Ph.d., post doc forsker
Navn: 
Janne Bjerre Christensen
Født: 
1973

Kontaktinformationer

Arbejdssted: 
Dansk Institut for Internationale Studier
Adresse: 
Strandgade 56, 1401 København K
Mobil: 
+45 26 20 09 42
E-mail: 
jach@diis.dk
Ekstra email: 
jannebc@ruc.dk

Kompetencer

Faglig kompetence: 
Irans sociale og politiske udvikling
Irans udenrigspolitik
Stat - civilsamfund, NGO'er
Narkopolitik, klimapolitik
Køn, seksualitet og ægteskab i Mellemøsten
Politisk Islam
Regional kompetence: 
Feltarbejde og forskningsophold i Iran, 1998-1999, 2001, 2003, 2004, 2005
Rejser i Syrien, Jordan, Egypten, Yemen

Uddannelse og kurser

Ph.d. i Internationale Udviklingsstudier, Roskilde Universitet, 2009
Cand.scient.anth., Københavns Universitet, 2000
MA i social antropologi, School of Oriental and African Studies, University of London, 1997

Ansættelser og anden arbejdserfaring

Janne Bjerre Christensen har siden 2003 leveret analyser af den sociale og politiske situation i Iran til bl.a. DR2 Deadline, DR2 Udland, TV-Avisen, TV2News, TV2 Nyhederne, P1 og P3..
Post.doc, Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, 2012-
Konsulent for Dansk Institut for Internationale Studier, København, okt-dec 2010
Videnskabelig assistent på Waterworlds, Center for antropologisk klimaforskning, Institut for Antropologi, Københavns Universitet, 2009-2010
Ph.d. stipendiat og ekstern lektor, Center for Internationale Udviklingsstudier, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet, 2005-2009
Amanuensis, ekstern lektor, Center for Komparative Kulturstudier, Københavns Universitet, 2004-2005, 2009
Forskningsassistent, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet, 2003-2004
Politisk konsulent for Naser Khader, MF, Det Radikale Venstre, Christiansborg, 2001-2003
Undervisningsassistent, Institut for Antropologi, Københavns Universitet, 2000-2001
Freelance journalist, konsulent og foredragsholder, 1997-

Bestyrelser, tillidsposter og netværk

Medlem af Mellemøstnetværket Gulf2000, 2003-

Produktion

Videnskabelige publikationer: 

Drugs, Deviancy and Democracy in Iran: The Interaction of State and Civil Society, London, New York: I.B.Tauris, 2011

“Changing drug policies: Institutionalizing a new social order”, i: Hooglund & Steenberg (red): Navigating Iran’s “Essence”: Challenging Accepted Perceptions. London, New York: Routledge, 2012

Strained Alliances: Iran’s troubled relations to Afghanistan and Pakistan. København: Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS Report 2011:03.

”Klimapolitik: Rygter, røgslør og relationer på COP15”, Tidsskriftet Antropologi, nr. 64, 2011

Boganmeldelse, Journal of the Royal Anthropological Institute, no.16, p.205-6, 2010.

Facing the state: Drugs, Deviancy and Democracy in the Islamic Republic of Iran, Ph.d. afhandling, Roskilde Universitet, 2009

“Tehran Methadonia,” i: Halasa & Bahari (red): Transit Tehran. Young Iran and Its Inspirations, Reading: Garnet Publishing Ltd., 2008.

”Efter Ahmadinejad: Sociale og politiske konsekvenser af præsidentvalget 2005”, I: Udredning til Udenrigsministeriet angående Iran, red. af Claus Pedersen, Udenrigsministeriet, 2006

”Iran”, i: Andersen, Hove, Jensen (red): Mellemøsthåndbogen. 2. udgave. Syddansk Universitetsforlag, 2005

"Civilsamfundet: NGO’er et vendepunkt for Iran?", I: Iran. Revolution – reform?, red. af Jarlner & Jerichow, Politikens Forlag og Udenrigspolitisk Selskab, 2004

"Demokratiseringen: Studenternes bevægelse", I: Iran. Revolution – reform?, red. af Jarlner & Jerichow, Politikens Forlag og Udenrigspolitisk Selskab, 2004

"Vejen til demokrati er ikke entydig. En beretning om det iranske civilsamfund", I: Et nyt Mellemøsten?, red. af Seeberg & Erslev Andersen, Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2003

"Et valg truer: Den iranske reformproces under pres", I: Mellemøst-information, nr. 2, 2004

""It depends on the family", Esteem and Control in the Urban Iranian "Marriage Crisis"", kandidatspeciale, Københavns Universitet, 2000

Udgivelser: 

"Irans nye, brutale orden", I: Weekendavisen, 14.8.2009

”En kamp for islamiske reformer”, Weekendavisen, 11.8.2006.

"Irans nye præsident: En folkelig fundamentalist?", I: Nyhedsmagasinet RÆSON, 11.7.2005, www.raeson.dk/jbc110705.htm

”Iran: Selv højrefløjen lover reformer” Nyhedsmagasinet RÆSON, 16.6.2005 http://www.raeson.dk/jbc160605.htm.

”Den islamiske stat er døende” Politiken, 5.6.2005.

”Tilbage til Fortiden? Konsekvenserne af det iranske parlamentsvalg” Nyhedsmagasinet Ræson, 25.6.2004 http://www.raeson.dk/jbc250604.htm.

Sprog

Dansk - Modersmål
Engelsk - Forhandlingsniveau
Persisk/ Farsi - Konversationsniveau
Tysk - Konversationsniveau

Presse og formidling

Artikler
Debatter
Foredrag
Interviews
Radio
TV