Charlotte Bagger Brandt
Christel Braae
Peter Thagesen
Birgitte Vestermark
Marc Schade-Poulsen
Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen
Hanne Foighel
Søs Nissen
Michael Irving Jensen
Kerstin Ingrid Eksell
Lars Bo Kujahn
Dorte Dahlin
Jakob Skovgaard-Petersen
Khaled Ramadan
Helle Lykke Nielsen
Mehdi Mozaffari

Marie Juul Petersen

Printer-friendly version

Personlige informationer

Titel: 
Forskningsassistent, ph.d.
Navn: 
Marie Juul Petersen
Født: 
1975

Kontaktinformationer

Arbejdssted: 
Dansk Institut for Internationale Studier
Afdeling: 
Politik og udvikling
Adresse: 
Strandgade 56, 1401 København
Telefon: 
+45 32 69 89 19
E-mail: 
mape@diis.dk
Ekstra email: 
mariejuulpetersen@yahoo.dk

Kompetencer

Faglig kompetence: 
Religion og udvikling i Mellemøsten
Transnationale muslimske NGOer
Muslimske interstatslige organisationer, f.eks. Organization of Islamic Cooperation
Civilsamfund
Udviklingsantropologi
Religionssociologi
Lokale velgørenhedsorganisationer
Kvinder, NGO'er og islam
Regional kompetence: 
Feltarbejde i Egypten, Jordan, Kuwait, Libanon og Saudi-Arabien

Uddannelse og kurser

Ph.d., Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, oktober 2011
MA i Religionssociologi og Afrikanske Studier, Københavns Universitet, 2004
BA i Komparativ Religion, Københavns Universitet, 2001

Ansættelser og anden arbejdserfaring

Marie Juul Petersen er forskningsassistent, Dansk Institut for Internationale Studier, 2011-, pt. barselsorlov til januar 2013
Ph.d.-studerende, Københavns Universitet, oktober 2007 - november 2010
Forskningsassistent, Dansk Institut for Internationale Studier, oktober 2006 - september 2007
Projektkoordinator, Institut for Menneskerettigheder, marts 2004 - september 2006
Program officer, Red Barnet, Guatemala landekontor, februar 2001 - april 2002

Produktion

Videnskabelige publikationer: 

"Islam, women and NGOs", I: Oxford Encyclopedia of Islam and Women, red. af Natana J. DeLong-Bas, Oxford University Press, udkommer i 2012

"For Humanity or For the Umma? Ideologies of Humanitarian Aid among Transnational Muslim NGOs", I: Negotiating Relief. The Dialectics of Humanitarian Space, red. af Michele Acuto, Hurst & Co., udkommer i 2012

"Islamizing aid. Transnational Muslim NGOs after 9.11.", I: Voluntas. International Journal of Voluntary and Non-Profit Organizations, udkommer i 2011

"'Instrumental, narrow, normative? Reviewing recent literature on religion and development", sammen med Ben Jones, I: Third World Quarterly, 32(7), 2011

"International Religious NGOs at the United Nations. A Study of a Group of Religious Organizations", I: Journal of Humanitarian Affairs, november, 2010

"Youth and Social Change in Jordan and Egypt", sammen med Sara Lei Sparre, ISIM Review, Institute for the study of Islam in the Modern World, oktober, 2007

"Religiøse NGOer i FN-systemet", I: CHAOS, no. 46, 2007

"Social Welfare Activism in Jordan: Democratisation in Disguise?'", DIIS-brief, Danish Institute for International Studies, 2008

"Islam and Civil Society: Case Studies from Jordan and Egypt", sammen med Sara Lei Sparre, DIIS-report, Danish Institute for International Studies, 2007

Udgivelser: 

"Religiøse organisationer vinder frem", sammen med Catrine Christiansen, Politiken, 2. oktober, 2010

"Fra almisser til professionel fattigdomsbekæmpelse", I: Udvikling, Februar, 2010

"Ekstremister, terrorister og humanister", Politiken, 22. august, 2008

"islam kan være udogmatisk", Politiken, 19. marts, 2004

Sprog

Dansk - Modersmål
Engelsk - Forhandlingsniveau
Spansk - Forhandlingsniveau
Portugisisk - Konversationsniveau
Tysk - Konversationsniveau

Presse og formidling

Artikler
Foredrag
Interviews
Kronikker