Charlotte Bagger Brandt
Christel Braae
Peter Thagesen
Birgitte Vestermark
Marc Schade-Poulsen
Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen
Hanne Foighel
Søs Nissen
Michael Irving Jensen
Kerstin Ingrid Eksell
Lars Bo Kujahn
Dorte Dahlin
Jakob Skovgaard-Petersen
Khaled Ramadan
Helle Lykke Nielsen
Mehdi Mozaffari

Morten Valbjørn

Printer-friendly version

Personlige informationer

Titel: 
Lektor, ph.d.
Navn: 
Morten Valbjørn

Kontaktinformationer

Arbejdssted: 
Aarhus Universitet
Afdeling: 
Institut for Statskundskab
Adresse: 
Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus C
Telefon: 
+45 87150000
Mobil: 
+45 60 82 82 72
E-mail: 
mortenv@ps.au.dk

Kompetencer

Faglig kompetence: 
International politik i Mellemøsten
Politisk udvikling i Mellemøsten
Islamisme(r) i Mellemøsten, politisk islam
Jordansk indenrigspolitik og udenrigspolitik
Arabisk nationalisme
Samspil mellem politik og religion i Mellemøsten
Teoretiske tilgange til studiet af mellemøstlig politik

Uddannelse og kurser

Ph.d., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2008
Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2000
Sidefag i Mellemøststudier, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet, 1998
Arabisk Propedeutik, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet, 2000-2001

Ansættelser og anden arbejdserfaring

Morten Valbjørn er lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2011-
Adjunkt, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2009-2011
Censor ved Flyvevåbnets Officerskole og ved Center for Mellemøststudier, SDU, 2009-
Forskningsassistent, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, efterår, 2008
Ekstern konsulent, COWI Consult, forår 2008
Ekstern lektor, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet, 2006-2008
Ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab, Århus Universitet, 2002-2008
Gæsteforsker, School of Government & International Affairs, University of Durham, forår 2005
Ekstern lektor, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet, efterår 2002
Forskningsassistent, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet, 2000-2002
Ekstern lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, efterår 2001
Konsulent for Udenrigsministeriet

Bestyrelser, tillidsposter og netværk

Bestyrelsesmedlem, Forum for Islam Forskning, 2009-2011
Redaktør, Mellemøstinformation, 2000-2002
Review redaktør, Cooperation & Conflict, 2003-2005

Produktion

Videnskabelige publikationer: 

Valbjørn, Morten (2012). "Upgrading Post-democratization Studies: Examining a Re-politicized Arab World in a Transition to Somewhere". Middle East Critique, vol. 21, no. 1, pp. 25-35

Valbjørn, Morten & André Bank (2012). "The New Arab Cold War: rediscovering the Arab dimension of Middle East regional politics". Review of International Studies, vol. 38, no. 1, pp. 3-24

Valbjørn, Morten & Rasmus Alenius Boserup (2012). "Genpolitisering og post-demokratisering: Studiet af mellemøstlig politik i lyset af de arabiske revolter". POLITIK, vol. 15, no. 1

"Culture in the Middle East: the ‘Western Question’ and the Sovereignty of post-imperial states in the Middle East", I: Sovereigty After Empire: Comparing the Middle East and Central Asia, red. af Sally Cummings & Raymond Hinnebusch, Edinburgh/New York, Edinburgh/Columbia University Press, 2011

"Vil Kong Abdallah reformere Jordan?", I: Ræson: Arabisk forår: baggrund og konsekvenser, red. af Lars Erslev Andersen, Helen Hajjaj & Clement Behrendt Kjersgaard, København, 2011

"Examining the 'post' in Post-democratization - The future of Middle Eastern Political Rule through Lenses of the Past", sammen med André Bank, I: Middle East Critique, 19, 3, 2010

"Den lille og den store debat om religion og politik i det muslimske Mellemøsten", I: KRITIK, 197, 2010

"Arab Nationalism(s) in Transformation - From Arab Interstate Societies to an Arab-Islamic World Society" , I: International Society and the Middle East - English School Theory at the Regional Level, red. af Barry Buzan & Ana Gonzalez-Pelaez, N.Y. Palgrave6, 2009

"Forestillinger om Edward W. Said og Orientalismes (ikke helt så) store indflydelse på studiet af Mellemøsten", I: Dansk Sociologi, 20, 3, 2009

"Islamismens - mange - udviklingsveje", Den Ny Verden - Tidsskrift for internationale studier, 41, 1, 2008

"Kontinuiteten i forandringerne og forandringerne i kontinuiteten - et postdemokratisk perspektiv på Jordan" pp. 86-121 in Peter Seeberg & Morten Valbjørn (eds), Et andet nyt Mellemøsten, Odense University Press of Southern Denmark, 2008

"Signs of a New Arab Cold War: The 2006 Lebanon War and the Sunni-Shi‘i Divide", sammen med André Bank, Middle East Report, 242, 2007

Sprog

Dansk - Modersmål
Engelsk - Forhandlingsniveau
Tysk - Flydende mundtligt og skriftligt

Presse og formidling

Artikler
Foredrag
Interviews
Kronikker
Radio