Charlotte Bagger Brandt
Christel Braae
Peter Thagesen
Birgitte Vestermark
Marc Schade-Poulsen
Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen
Hanne Foighel
Søs Nissen
Michael Irving Jensen
Kerstin Ingrid Eksell
Lars Bo Kujahn
Dorte Dahlin
Jakob Skovgaard-Petersen
Khaled Ramadan
Helle Lykke Nielsen
Mehdi Mozaffari

Rikke Hostrup Haugbølle

Printer-friendly version

Personlige informationer

Titel: 
Ph.d. i Mellemøststudier
Navn: 
Rikke Hostrup Haugbølle
Født: 
1972

Kontaktinformationer

Land: 
Danmark
Telefon: 
+45 35 32 96 02
E-mail: 
rikke@haugbolle.dk

Kompetencer

Faglig kompetence: 
Politik, reformer, sociale forandringer og islam i Tunesien
Politik og reformer i Mellemøsten og Nordafrika
EU, Nordafrika og internationale forhold
Regional kompetence: 
Feltarbejde, boet og arbejdet i Tunesien fra 1996-2013
Libyen og forholdet mellem Libyen og Tunesien

Uddannelse og kurser

Ph.d., Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, 2014
MA., Mellemøststudier, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, 2005
BA. Mellemøststudier og Arabisk, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, 1999
BA, erhvervssprog, tysk og fransk, Handelshøjskolen i København, 1995

Ansættelser og anden arbejdserfaring

Leder af studie for Udenrigsministeriets MENA kontor af dialogmålsætningen i Det Arabiske Initiativ, RUC/UM, 2014-2015
Konsulent, European Endowment for Democracy, Country Information Paper, Tunesien, 2015
Ph.d. stipendiat, Københavns Universitet, 2009-2014
Konsulent, Udenrigsministeriets MENA kontor, landeanalyse og bidrag til strategi for Tunesien, 2011 og 2013
Lektor, Det Kongelige Danske Forsvarsakademi, 2008 og 2009
Undervisningsassistent, Center for Mellemøststudier, Odense, 2006-09

Produktion

Videnskabelige publikationer: 

Study of Approaches to Danish-Arab Dialogue. Theory and Practice”, Ministry of Foreign Affairs of Denmark, The MENA Office, March 2015, http://um.dk/da/udenrigspolitik/lande-og-regioner/mellemosten-og-nordafr...

“New Expressions of Islam in Tunisia, 1987-2010”, Journal of North African Studies, Vol. 20, No 3, June, 2015.

Islamism in Tunisia before and after the Arab Spring”,with Dr. Francesco Cavatorta, in Popular Protest, Politics and Post-Islamism in the New Middle East, eds. Are Knudsen & Mouin Rabbani, I.B. Tauris, 2015

“Rethinking The Role of the Media in the Tunisian Uprising”, in The Tunisian Revolution: Contexts, Architects, Prospects, ed. Nouri Gana, Edinburgh University Press, 2013.

“Gamle og nye udtryk for islam i Tunesien: Regimerne og den islamiske Radio Zitouna ”, Tidsskrift for Islamstudier, FIFO, 2013, available at http://islamforskning.dk/files/journal/2013/FIFO-2013-1-del2.pdf, open access.

”Grundloven er død, revolutionen lever”, Ræson, 4. sep., 2013, med Kasper Ly Netterstrøm, available at http://raeson.dk/2013/tunesien-grundloven-er-dod-revolutionen-lever/

“The End of Authoritarian Rule and the Mythology of Tunisia under Ben Ali”, with Dr. Francesco Cavatorta, Mediterranean Politics, Vol. 17, No. 2, July, pp. 179-195, 2012.

Beyond Ghannouchi: Islamism and social change in Tunisia’, with Dr. Francesco Cavatorta, Middle East Report, 262, pp. 20-25, 2012, http://www.merip.org/mer/mer262/beyond-ghannouchi and http://www.jadaliyya.com/pages/index/8022/new-texts-out-now_rikke-hostru...

””Vive la grande famille des médias Tunisiens“. Media reform, authoritarian resilience and societal responses in Tunisia”, with Dr. Francesco Cavatorta, Journal of North African Studies, Vol. 17, No.1, pp. 97-112, 2012.

”Will the real Tunisian opposition please stand up?”, with Francesco Cavatorta, British Journal of Middle East Studies, Vol. 38, No. 3, December, pp. 323-341, 2011.

”Tunesiens udfordringer”, Udenrigs, Det Udenrigspolitiske Selskab, nr. 2, 2011, med Julie Pruzan-Jørgensen

”Tunesiens indirekte arv fra det franske protektorat”, Tidsskriftet Babylon, Oslo Universitet, 2006

Udgivelser: 

"Turen går til Tunesien", Politikens Forlag, 12. udg., 1. oplag, 2011

”Tunesien”, Mellemøsthåndbogen, Syddansk Universitetsforlag, 2005

Sprog

Dansk - Modersmål
Engelsk - flydende mundtligt og skriftligt
Fransk - flydende mundtligt og skriftligt
Tysk - flydende mundtligt og skriftligt
(Tunesisk) Arabisk - tale
Skandinaviske sprog - flydende mundligt og skriftligt

Presse og formidling

Artikler
Blogs
Debatter
Foredrag
Interviews
Radio
TV