Charlotte Bagger Brandt
Christel Braae
Peter Thagesen
Birgitte Vestermark
Marc Schade-Poulsen
Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen
Hanne Foighel
Søs Nissen
Michael Irving Jensen
Kerstin Ingrid Eksell
Lars Bo Kujahn
Dorte Dahlin
Jakob Skovgaard-Petersen
Khaled Ramadan
Helle Lykke Nielsen
Mehdi Mozaffari

Sarah Gjerding

Printer-friendly version

Personlige informationer

Titel: 
Gender Programme Officer
Navn: 
Sarah Gjerding
Født: 
1977

Kontaktinformationer

Arbejdssted: 
Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)
Adresse: 
Vestergade 16, 1456 København K
Telefon: 
+45 32 64 17 25
Skype: 
sarahgjerding.emhrn

Kompetencer

Faglig kompetence: 
Køn og ligestilling i Mellemøsten og Nordafrika
Israel/Palæstina konflikten
International fortalervirksomhed
Program- og netværkskoordinering
Regional kompetence: 
Menneskerettigheder, særligt kvinders rettigheder i MENA regionen
Projektarbejde i Palæstina, Libanon, Jordan og Egypten, 2010-2014
Projektarbejde om kvinders rettigheder og ligestilling i Marokko, 2006 og 2009
Feltarbejde i Palæstina, 2005 og 2007
Praktikant for Palestinian Center for Human Rights i Gaza, 2002
Volontør i Libanon og Palæstina, 1996, 1997, 1999 og 2000

Uddannelse og kurser

Cand. mag i socialantropologi, 2008

Ansættelser og anden arbejdserfaring

Sarah Gjerding er Gender Programme Officer, Euro-Mediterranean Human Rights Network, 2014-
MENA Program- og Netværkskoordinator, Mellemfolkeligt Samvirke, 2010-14
Tidligere arbejdet med MENA programmer i KVINFO, EMHRN, Kirkernes Verdensråd og Folkekirkens Nødhjælp
Tidligere projektleder for torturrehabiliterings- og forebyggelsesprojekt i IRCT
Tidligere arbejdet med dokumentation af menneskerettighedskrænkelser i Gaza

Bestyrelser, tillidsposter og netværk

Medlem af - og tidligere formand for - repræsentantskabet, Andelskassen Oikos
Næstformand i bestyrelsen, Oikos Fonden

Sprog

Dansk - modersmål
Engelsk - Forhandlingsniveau
Fransk - Flydende mundtligt og skriftligt
Spansk - Flydende mundtligt og skriftligt
Tysk - Flydende mundtligt
Arabisk - Konversationsniveau

Presse og formidling

Artikler
Foredrag
Interviews
Radio
TV