Charlotte Bagger Brandt
Christel Braae
Peter Thagesen
Birgitte Vestermark
Marc Schade-Poulsen
Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen
Hanne Foighel
Søs Nissen
Michael Irving Jensen
Kerstin Ingrid Eksell
Lars Bo Kujahn
Dorte Dahlin
Jakob Skovgaard-Petersen
Khaled Ramadan
Helle Lykke Nielsen
Mehdi Mozaffari

Mehdi Mozaffari

Printer-friendly version

Personlige informationer

Titel: 
Centerleder, professor, dr.scient.pol
Navn: 
Mehdi Mozaffari

Kontaktinformationer

Arbejdssted: 
Aarhus Universitet
Afdeling: 
Institut for Statskundskab
Afdeling fortsat: 
CIR
Adresse: 
Bartholins Allé 7, bygning 1331, 8000 Århus C
Telefon: 
+45 87 16 56 38
E-mail: 
mehdi@ps.au.dk

Kompetencer

Faglig kompetence: 
Islamisme og Europa
Mellemøstens geopolitik og Iransk udenrigspolitik
Radikalisering
Totalitære bevægelser
Ledelse
Regional kompetence: 
Opvokset i Iran

Uddannelse og kurser

Dr.scient.pol

Ansættelser og anden arbejdserfaring

Mehdi Mozaffari er centerleder og professor, mso, Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser, Aarhus Universitet

Produktion

Videnskabelige publikationer: 

"Western Totalitarianism. A Reminder", sammen med Sara Normann Thordsen, Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser, Aarhus Universitet, 2011

" 'The Iranian Green Movement' – a short assessment by Mehdi Mozaffari on the occasion of the anniversary of the Green Movement", Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser, Aarhus Universitet, 2010

"The Rise of Islamism in the Light of European Totalitarianism", I: Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 10, No. 1, 2009

Udgivelser: 

Redaktør og medforfatter "10 BUD - på kultur, identitet og værdier i Danmark", Systime , 2012